Pricebook

Najlepsze narzędzie analizy i wymiany danych w grupach Rzeczoznawców Majątkowych

PRICEBOOK

Elastyczny interfejs użytkownika

 • Dający możliwość dopasowania widoków okien do własnych preferencji
 • Możliwość dokowanie okien i paneli
 • Możliwość zapisu widoków do pliku
 • Możliwość ustawienia paneli w zakresie rozmiaru i zachowania – wysuwany przypięty
 • Kontekstowe menu we wstążce, które dopasowuje się do aktywnego okna
PRICEBOOK

Ułatwienia dostępu

 • 4 rodzaje stylu programu pozwalające na dopasowanie do aktualnego kontrastu czy wad wzroku
 • Zmiana rozmiaru czcionki w tabeli głównej transakcji oraz w panelu opisu transakcji. Pozwalająca na dostosowanie wielkości liter do swoich potrzeb
 • System podpowiedzi przy polach wprowadzania i wyszukiwania transakcji, umożliwiający otrzymanie pomocy na temat pola wprowadzonej przez administratora grupy. Bardzo pomocny gdy zapomnimy o funkcji pola w bazie.
PRICEBOOK

Wprowadzanie transakcji – funkcje podstawowe

 • Kilkanaście edytorów dopasowanych do formy wprowadzanej treści, np. 3 członowe pole KW z obliczaniem cyfry kontrolnej
 • Możliwość wprowadzania wielu niezależnych działek, dróg i zabudowań do bazy 3D
 • Przechodzenie pomiędzy typami transakcji w trakcie wprowadzania bez straty danych
 • Możliwość ustawiania relacji do transakcji
 • Pola złożone będące formą ustawianych przez grupę kontenerów dla specjalnych danych np. cech rynkowych nieruchomości
PRICEBOOK

Wprowadzanie transakcji – funkcje dodatkowe

 • Możliwość tworzenia relacji pomiędzy transakcjami – transakcje powiązane
 • Dodawanie zdjęć do transakcji wraz z komentarzem. Dodatkowo wyposażone w funkcje wpisujące datę utworzenia zdjęcia oraz koordynaty lokalizacji jeżeli są dostępne w pliku zdjęcia.
 • Wklejanie zdjęć ze schowka.
 • Klasy transakcji odpowiadające za pola wymagane i regulowane ustawieniami grupy z panelu moderatora. Dodatkowo 2 tryby prezentacji pól wymaganych – podświetlenie i ukrycie nie wymaganych.
PRICEBOOK

Wprowadzanie transakcji – widoki

 • Widok oparty o kategorie pól, które są umieszczone w rozwijanych panelach
 • Widok własny umożliwiający pokazanie pól wg preferencji użytkownika oraz ustawienie ich konieczności. Widok pokazuje się w formie listy
 • Tryb widoku oparty o zakładki dostępny za pomocą przełącznika dla widoków opartych o kategorie i widoków własnych
PRICEBOOK

Wyszukiwanie transakcji – tryby

 • Możliwość wyszukiwania transakcji niezależnie od typu w następujących trybach: Lokal, Niezabudowana, Zabudowana, Czynsz, Wszystkie, Wszystkie bez stawek czynszu.
 • Wyszukiwanie 2 etapowe polegające na wstępnym wyszukaniu z bazy opartym o zapytanie dotyczące podstawowych kryteriów, a następnie odfiltrowanie interesujących nas transakcji w tabeli transakcji.
PRICEBOOK

Wyszukiwanie transakcji

 • Możliwość zapisania wyszukania do folderów osobistych w celu późniejszego przywołania. Zapytanie takie może być modyfikowane i może stanowić szablon konstrukcji zapytania.
 • Filtry zaawansowane w tabeli umożliwiające stworzenie praktycznie każdego logicznego zapytania do widocznych wyników
PRICEBOOK

Przeglądanie transakcji

 • Panel szczegółów i panel opisu pokazujące dane wybranej transakcji oraz zakładki szczegółów transakcji dostępne po podwójnym kliknięciu w transakcję
 • Manualne wybieranie transakcji za pomocą myszy lub spacji
 • Funkcje tabeli jak filtry czy grupowanie po kolumnie – jak na obrazku
 • Ustawianie widoków tabeli w zakresie widoczności kolumn i ich kolejności
 • Tymczasowe modyfikacje widoczności kolumn za pomocą myszy: ukrywanie i kolejność kolumn w tabeli
PRICEBOOK

Narzędzia statystyczne

 • Narzędzie do korygowania cen z możliwością zastosowania 2 modeli liniowego i wykładniczego oraz okresów: dni, roku, kwartału i półrocza
 • Wykresy trendu – liniowy i wykładniczy
 • Wykres rozkładu normalnego
 • Tabela statystyki opisowej
 • Statystyka podstawowa w tabeli transakcji
PRICEBOOK

Narzędzia lokalizacyjne

 • Mapa wyświetlająca znaczniki wielu lokalizacji transakcji z wczytanych danych. Znaczniki są interaktywne.
 • Bezpośrednie odnośniki do mapy Google dla pojedynczych transakcji wyświetlająca lokalizację pojedynczej transakcji w przeglądarce także w trybie Street-view
 • Zaczytywanie współrzędnych geograficznych ze zdjęć wykonanych Smartfonem z włączoną opcją zapisu lokalizacji
 • Obliczanie odległości edytor opisów i wiele innych
PRICEBOOK

Narzędzia wymiany danych

 • Export do Excela
 • Export do PDF
 • Export do XML
 • Import z Excela – narzędzie do importu danych z plików Excela zawierające system dopasowania danych oparty na kilku stopniach – słowniki PB, słowniki importu, dopasowania algorytmiczne i dopasowania ręczne
PRICEBOOK

Inne przydatne narzędzia

 • Wyszukiwarka duplikatów – działająca o kryteria, które mogą być zapisane w folderach osobistych
 • Historia zmian w transakcji – 2 warstwa danych przechwytująca wszystkie zmiany i prezentująca je na żądanie
 • Pola wyrażeń – mogące wykonać dowolne operacje logiczne na wierszu danych. Np obliczyć ilość dni od daty transakcji czy przedstawić złożony z innych pól ciąg opisowy także z instrukcjami warunkowymi
 • System komentarzy do transakcji, z trybami komentarz zwykły, komentarz statusowy koordynatora, notatka własna
 • System ocen transakcji dla koordynatorów zawierający oceny, klasy i możliwości zablokowania transakcji
 • Schowek i kosz
 • Flagi transakcji określające czy transakcje są zwykłe prywatne czy robocze
 • Podłączenie do elektronicznych Ksiąg Wieczystych z możliwością zapisania KW do Worda
 • Możliwość tworzenia zrzutów z tabeli – zapisania wybranych transakcji tabeli do folderów osobistych
 • Inne …
SZCZEGÓŁY

Funkcjonalności dostępne tylko na platformie ONLINE

PRICEBOOK

Funkcje online użytkownika

Zarządzanie kontem

 • Dane konta i umowa elektroniczna
 • Dodawanie podkont dla pracowników, wspólników czy asystentów
 • Historia aktywności

Dostęp do transakcji

 • Dostęp do własnych transakcji za pomocą list: transakcje nieopublikowane, opublikowane, robocze i prywatne
 • Listy oparte o tabele z możliwością skonfigurowania prostego widoku
 • Narzędzia publikacji transakcji
PRICEBOOK

Funkcje online użytkownikaZarządzanie bazą danych i grupąFunkcje online użytkownika

Zarządzanie słownikami

 • Edycja słowników przez osoby z nadanymi uprawnieniami edytora słowników lub moderatora grupy
 • Opcje scalania słowników dla uprawnionych
 • Moderacja klas transakcji – wymaganych pól oraz podpowiedzi do pól w wyszukiwarce i edycji transakcji

Zarządzanie uczestnikami grupy

 • Lista użytkowników w grupie z opcjami przyjmowania, blokowania, nadawania uprawnień, nadawania roli koordynatora, usuwania dla użytkowników

Uzyskaj więcej informacji – przejdź na stronę Pricebook.pl